T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Komisyonu'nun Düzenleyici reform ve Müktesebat Uyumu (RRAA) programı kapsamında teklif edilen "Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Kamuoyundaki Farkındalığın Artırılması” başlıklı AB Projesinin 24 aylık uygulama süreci 9 Ekim 2018 tarihi itibarıyla başlamıştır.

Proje kapsamında ülkemizdeki bilgi birikiminin artırılması, paydaşlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda eğitimler ve seminerler düzenlenecek, anketler ve bilgilendirici materyaller hazırlanacak, çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yayımlanacak ve PGD kuruluşları ile ilgili paydaşlar arasında işbirliğini artırıcı daimi bir mekanizma oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır. Daha fazlası için https://www.urunguvenligi.org/ adresini ziyaret ediniz.