TSE


Yayımlanma tarihi: 27 Nisan, 2018 - Cuma - 09:42


 

Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesi

 

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında bulunan ürünlerin Yönetmeliğin EK-II’ de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığının onaylanmış kuruluşlarca belgelendirilmesi gerekmektedir. Kişisel koruyucu donanımlarla ilgili onaylanmış kuruluşların atanmasına ilişkin iş ve işlemler yetkili kuruluş olan Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımızca yayımlanan “Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ” gereği Türk Standartları Enstitüsü’ne ait bilgi ve belgeler  AB Komisyonu’na gönderilerek  NANDO’da (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına İlişkin Veritabanı) yayımlanmıştır.

 

      

*Ayak ve Bacak Koruyucuları
*Genel Vücut Koruyucuları
*El ve Kol Koruyucuları
*Baş Koruyucuları
AT Tip İnceleme Belgesi
Nihai Ürün için  Kalite Kontrol Sistemi
AT Ürün Kalite İzleme Sistemi
Madde 10
Madde 11A
Madde 11B

  

 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE)

Adres: Necatibey Cad. No. 112, 06100 Bakanliklar /Ankara 

Telefon : 0 312 416 64 99

Faks :     0 312 416 62 82

E-posta : ce@tse.org.tr

Website : www.tse.org.tr

Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası : 1783

Standart Arama: https://intweb.tse.org.tr/standard/standard/standardara.aspx