Boğulmaya Karşı Koruyucu Donanımlar


Yayımlanma tarihi: 18 Eylül, 2018 - Salı - 03:51


CAN YELEKLERİ

Özellikle son dönemde artan bir önem kazanan Can Yeleklerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce Can yeleklerinin (yüzdürme yardımcıları) piyasa gözetimi ve denetim işlemlerini gerçekleştirilmektedir.

Mevzuatımıza Göre Boğulmayı Önleyici Kişisel Koruyucu Donanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ ekinde Boğulmayı Önlemek veya Can Yeleği Olarak Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Donanımlar kapsamında yer alan ve kapsamda bulunmayan ürünler tanımlanmıştır. 

Can yeleklerinin sınıflandırılması ve kullanım koşulları 

Can yeleklerinin kullanım alanları ve koruma düzeylerine göre 4 ana grupta sınıflandırabiliriz.

Seviye 50

Bu seviye, kıyı veya sahile yakın usta yüzücülerin ya da yardım ve kurtarma kaynağının yakınında bulunanların kullanımı için tasarlanmıştır. Bu seviyedeki can yelekleri küçük hacimlidir, çalkantılı suda kullanımı sınırlıdır ve kullanıcının güvenliğini uzun bir zaman aralığında sağlaması beklenemez. Kendilerine yardım etme kabiliyetleri bulunmayan kişileri korumak için yeterli sephiyeye sahip değildirler. Kullanıcının aktif katılımını gerektirirler. 

Seviye 100

Bu seviye, korunaklı sularda kurtarılmayı beklemek zorunda kalabilecekler için tasarlanmıştır. Donanım ağır deniz şartlarında kullanılmamalıdır.

Seviye 150

Bu seviye, genel uygulamalar veya kötü hava şartlarında giyilen kıyafetler ile kullanım için tasarlanmıştır.

Bilinci yerinde olmayan bir kişiyi güvenli konuma döndürür ve kişinin konumunu idame ettirmesi için ek bir gayret sarf etmesini gerektirmez.

Seviye 275

Bu seviye öncelikle kıyıdan açıkta ve zor şartlarda kullanım için tasarlanmıştır. İçerisinde hava hapsolabilen elbiselerin giyilmesi durumunda ve can yeleğinin fonksiyonel kapasitesinin olumsuz yönde etkilendiği durumlarda bu seviyedeki can yeleklerinin kullanılması önem kazanmaktadır. Kullanıcının ağız ve burnunu su yüzeyinden yukarıda tutacak şekilde ve doğru konumda yüzdürmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

  

Can Yeleklerinin Temel Özellikleri

Can yeleği gereğinden çok hantal, ağır ve rahatsız edici olmamalıdır.

Can yeleği kıyıda ya da suda giyilmiş iken kullanıcının görüşünü, işitmesini, solunumunu ve hareketlerini aşırı derecede kısıtlamamalıdır. Hem kıyıda hem de suda, gerekli ayar kısımlarının kolayca sıkılıp gevşetilmesine müsaade etmelidir. Can yeleği kıyıda ya da suda giyilmişken görüşe engel olmamalı, kıyıda ya da suda acil kullanım esnasında, rahatsızlıktan dolayı çıkarma mecburiyetinde kalınmaması için, yeterli derecede rahat olmalı ve baş ile vücudun hareketine müsaade etmelidir.

Can yeleği, normal kullanımda can yeleğinin hasar görmesine ya da kullanıcının yaralanmasına neden olabilecek parça veya parça bağlantıları içermemelidir.

Can yeleği, kullanıcının becerisini önemli derecede engellememelidir. kullanıcı can yeleği giydiği halde yüzebilmeli, merdivene tırmanabilmeli ve platforma çıkabilmelidir.

Can yeleğinde, kullanıcının kafasına veya yüzüne doğrudan su gelmesine neden olabilecek kanallar oluşmamalıdır.

Can yeleği uygun ayar ve uyuma sahip olmalıdır. Giyilmesi kolay olmalıdır. Tam performans için kilitleri ve bağları az sayıda ve basit olmalıdır.

Belirli koşullar altında (ağır deniz ve kaba dalgalar gibi), ilave yüzdürme sağlayacak, su geçirmez ve çok katlı elbiselerin ya da ek bir ağırlığı olan teçhizat (takım çantası gibi) kullanımı muhtemelen can yeleğinin performansını değiştirecektir. Kullanıcılar, işverenler ve çalışanlar, can yeleği seçiminde bunu hesaba katmak zorundadırlar.

Benzer şekilde, can yelekleri aşırı sıcak veya aşırı soğukta çok iyi performans göstermeyebilirler.

Ayrıca, kimyasal etkiler, kaynak gibi diğer kullanım koşullarından da etkilenebilir ve özel durumdaki kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ek koruma gerektirebilirler.

Kullanıcı bu şartlarda kullanılacak bir donanım almayı amaçlıyorsa, bu koşullardan olumsuz olarak etkilenmeyeceğinden emin olmalıdır.

 

Can yeleği üzerindeki  yer alması gereken bilgiler 

Can Yeleklerinin üzerinde mutlaka CE işareti bulunmalıdır.

Can yeleği üzerinde mürettebat ve diğer eğitimli personel tarafından kullanılacak ilave bilgiler haricinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

  1. a) İmalatçı ile ilgili bilgiler - en azından piyasaya sürümüyle sorumlu olanın adı ve adresi (imalatçı veya ithalatçı),
  1. b) KYD’nin beden ölçüsü aralığı (boy veya boy ve kütle) ve yetişkin, çocuk veya bebek sembolü,
  2. c) Onaylayan makamı da içerecek şekilde onay bilgisi,
  3. d) İmalatçı tarafından verilen model ismi, seri numarası, imal edildiği 3 aylık dönem (veya ay) ve yıl,  
  4. e) Sadece şişirilebilir can yelekleri için, üzerinde “hizmete giriş tarihi” kaydı ve “Yıllık bakımı gereklidir” yazısı bulunan etiket,
  5. f) Ürün bir yetişkin can yeleği ise, daha iri ve ağır kişiler için ölçü aralığının sınırları verilmelidir. Bir yetişkin can yeleği; 43 kg kütle ve 1,55 m boy ila 125 kg kütle ve 1,90 m boy aralığındaki tüm kişilerin üzerine rahatça oturmalıdır. Ters yüz giyilebilmeli veya giyilebilir tarafı belirgin olacak şekilde tek taraflı giyilebilir olmalıdır.