KKD İçin Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Ne Demektir?


Yayımlanma tarihi: 17 Şubat, 2018 - Cumartesi - 03:10


KKD İçin Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Ne Demektir?

Kişisel koruyucu donanımlar, belgelendirme kategorisine bakılmaksızın Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin Ek-2’sinde belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olarak tasarlanmak ve üretilmek zorundadırlar.

Tüm KKD’lerde bulunması gereken özeliklerin yanı sıra bazı KKD tipleri için ilave gereklilikler bulunmaktadır.

Tüm KKD’lerde bulunması gereken özelliklere hafiflik ve dayanıklılık, vücut yapısına uygunluk, KKD’nin kullanıcıyı engellememesi, KKD’nin kendisinin ek risk yaratmaması, uygun malzemeden imal edilmesi gibi özellikler sayılabilir.