Piyasa Gözetimi ve Denetimi


Yayımlanma tarihi: 27 Eylül, 2018 - Perşembe - 09:26


Piyasa gözetimi ve denetimi, yetkili kuruluşlar tarafından, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesidir.

Piyasaya  arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlaması, yani güvenli olması gerekmektedir.  

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında birçok ürün grubu bulunmaktadır ve sorumlulukları farklı Bakanlıklara verilmiştir. Örneğin oyuncaklar, basınçlı ekipmanlar, asansörler, kozmetikler, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri, akaryakıtlar, tütün mamulleri, kişisel koruyucu donanımlar PGD’ye tabi ürünle arasındadır. Tüm sorumlu kurumlar ile ürün gruplarının listesine  PGD Kuruluşları ve Ürün Grupları bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması üreticisinin, yetkili temsilcisinin ve/veya ithalatçının sorumluluğundadır.

Kamu kuruluşları etiket, işaret, ambalaj ve belge kontrolü ile gerektiğinde teste başvurmak  suretiyle piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmektedir.

Yapılan denetimin sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünle ilgili olarak aşağıdaki önlemler alınmalıdır:

  • Ürünün piyasaya arzının yasaklanması,
  • Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin toplanması, 
  • Mümkünse güvensizliğin üretici tarafından giderilmesi ve ürünün güvenli hale getirilmesi
  • Ürünün güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen bertaraf edilmesine
  • Gerektiğinde ürünlerin tüketiciden geri çağırılması
  • Alınan tedbirlerin kamuoyuna duyurulması