Kategori 3 Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi


Yayımlanma tarihi: 23 Şubat, 2018 - Cuma - 11:51


Kategori - III Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi

Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri kullanıcının zamanında fark  edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak sağlığa ciddi ve geriye dönüşü mümkün olmayan risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki KKD' lerin belgelendirme işlemlerinde, onaylanmış kuruluş tarafından model kişisel koruyucu donanım için AT tip inceleme belgesi düzenlendikten sonra, üretici tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenerek ürüne CE işareti iliştirilir.

Kategori III ürünlerde CE Uygunluk İşaretinin yanında KKD Yönetmeliği’nin beşinci (Avrupa Topluluğu Tip İncelemesi) veya altıncı (Nihai Ürün İçin Avrupa Topluluğu Kalite Kontrolü) maddesine göre ürün veya sistem kontrolünü gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun kimlik numarası iliştirilir. Yönetmeliğin bu maddelerine göre ürün veya sistem kontrolü gerçekleştiren onaylanmış kuruluş, tip incelemesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluştan farklı bir onaylanmış kuruluş olabilir.

 Bu kategoriye giren KKD' ler şunlardır; 

  • Katı partikül ve sıvı aerosollerden veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik gazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları,
  • Su altına dalmada kullanılanları da içeren, atmosferden tam yalıtım sağlayan koruyucu solunum araçları,
  • Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar,
  • Etkisi 100°C veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları,
  • Eksi 50°C veya daha düşük hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen düşük sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum ekipmanları,
  • Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar,
  • Elektrik tehlikesi ve tehlikeli voltaja karşı veya yüksek gerilim işlerinde kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar.