Kategori 2 Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi


Yayımlanma tarihi: 23 Şubat, 2018 - Cuma - 11:50


Kategori - II Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi

Kategori - I’ deki prosedürlerin yanında, AT Uygunluk Beyanı düzenlenerek ürüne CE Uygunluk İşareti iliştirilmeden önce onaylanmış bir kuruluş tarafından AT tip incelemesi gerçekleştirilir.