Kategori 1 Kişisel Koruyucu Donanımların Belgelendirilmesi


Yayımlanma tarihi: 23 Şubat, 2018 - Cuma - 11:50


Tasarımcı tarafından, kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki bir KKD için AT tip incelemesi gerekmez. Temel testler yapılarak ürüne iliştirilen CE uygunluk işareti, üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.

Bu kategoriye giren KKD'ler kullanıcıyı, özellikle;

  • Bahçıvan eldivenleri, dikiş yüksüğü ve benzeri yüzeysel mekanik etki,
  • Seyreltik deterjan çözeltisi ve benzeri çözeltilere karşı kullanılan eldivenler ve benzeri zayıf ve etkisi kolayca geçebilen temizlik maddeleri,
  • Mesleki işlerde kullanılan eldivenler, önlükler ve benzerleri gibi 50°C’nin üzerinde olmayan sıcak maddelerle çalışmalarda oluşan riskler veya tehlike yaratmayan diğer etki,
  • Başlıklar, mevsimlik elbiseler, ayakkabılar ve benzeri doğal atmosferik etken,
  • Kafa derisini koruyan hafif baretler, eldivenler, hafif ayakkabılar ve benzerleri gibi vücudun hayati bölgelerini etkilemeyen ve etkileri kalıcı lezyonlara neden olmayan küçük darbeler ve titreşim,
  • Güneş ışığı,

risklerine karşı korurlar.