T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Komisyonu'nun Düzenleyici reform ve Müktesebat Uyumu (RRAA) programı kapsamında teklif edilen "Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Kamuoyundaki Farkındalığın Artırılması” başlıklı AB Projesinin  başlıyor.