Hakkımızda


Yayımlanma tarihi: 02 Mayıs, 2018 - Çarşamba - 04:37


Hakkımızda

Ülkemizde kullanılan, satılan ve ithal edilen tüm kişisel koruyucu donanımların CE işareti taşıması ve Türkçe kullanım kılavuzunun bulunması gerekmektedir. KKD’lerin bu özellikleri taşıması hem çalışanların hem de yasalara uyan üretici, tedarikçi ve satıcıların korunması açısından önem taşımaktadır. KKD’lerin CE işareti taşıması o ürünün güvenli olduğu ve uygun kullanıldığında tam koruma sağlayacağı anlamına gelir. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından tüm ülke çapında Kişisel Koruyucu Donanımların ilgili yönetmeliğe aykırılıklarının tespiti amacıyla Piyasa Gözetim ve Denetimi faaliyetleri yürütülmektedir.

KKD imalatını yapacak kişi ve kuruluşlara yetki verme ve ithal edilecek KKD’nin standartlara uygunluğunun belirlenmesi işleminin usul ve esaslarının belirlenmesi, Genel Müdürlük tarafından yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin yapılacak tüm çalışmaların ilgili mevzuata uygun yapılmasının sağlnması, TSE tarafından gönderilen standart taslakları hakkında görüş bildirme Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesinin görevleri arasında yer almaktadır.

KKD’lerin satış noktalarında veya üretim noktalarında denetlenmesi, güvensiz veya şüphe uyandıran ürünler için üretici/ithalatçı ile iletişim kurulması, teknik dosyaların incelenmesi, mümkünse ürünün güvenli hale getirilmesi, ürünlerin test edilmesi ve gerektiğinde güvensiz ürünlerin piyasadan çekilmesi ile imha edilmesi faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Bu çerçevede ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler yürütülmekte ve yayınlar hazırlanmaktadır.