İhbar / Şikayet

Bu şikayet ve ihbar hattı kişisel koruyucu donanımlar için kullanılmaktadır. İşyeri ve çalışma ortamı ile ilgili şikayetlerinizi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170"e doğrudan bildirebilirsiniz.

KKD Ürün Kategorileri

KKD ile ilgili kategoriler...

DUYURULAR

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile ilgili güncel duyurular ... (Tüm Duyurular )
Ürün Güvenliği ile ilgili AB projesi başlıyor.

09 Ekim, 2018 - Salı

GÜNCEL HABERLER

Ürün Güvenliği ile ilgili güncel haberler... ( Tüm Haberler )

SIKÇA SORULAN SORULAR

KKD ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular ...

Ürün Güvenliği Nedir?

Kişisel Koruyucu Donanımla ilgili işçi ve işveren sorumlulukları nelerdir?

Ürün seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekir? Güvensiz ürün nasıl anlaşılır?

KKD Yönetmeliği Avrupa Birliği üye ülkelerinin tümünde yürürlükte midir?

Ürünün KKD olup olmadığına ve hangi kategoride değerlendirileceğine kim karar veriyor?

Ürün seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekir? Güvensiz ürün nasıl anlaşılır?

CE işareti ne anlama geliyor? Zorunlu mudur?

KKD ile ilgili standartların kullanımı zorunlu mudur?

KKD ile ilgili Uyumlaştırılmış Standartları nereden bulabilirim?

İmalatçı herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçme özgürlüğüne sahip midir?

Türkiye’de Onaylanmış Kuruluş var mı? Onaylanmış Kuruluşların Listesini nereden bulabilirim?

Güvensiz ürünlere ilişkin bilgileri nereden öğrenebiliriz?

Güvensiz ve uygunsuz Kişisel Koruyucu Donanımlara ne tür yaptırımlar uygulanmaktadır?

Güvenli ürün nedir?

Bakanlık Kişisel Koruyucu Donanımların denetimini nasıl yapmaktadır?

Kişisel Koruyucu Donanımların İş Sağlığı ve Güvenliğindeki yeri ve önemi nedir?

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) nedir?